:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลขุนยวม // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 0-53691-466 โทรสาร (แฟกซ์). 0-53691-466 อีเมล : khunyuam@khunyuam.go.th

ชื่อ: กิจกรรมเสวนาในวันกาแฟขุนยวม

21 มี.ค. 2567

รายละเอียด:

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายจำลอง จิโนเป็ง นายกเทศมนตรีตำบลขุนยวม มอบให้ นางมธุรส ธรรมขันธ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลขุนยวม เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาในวันกาแฟขุนยวม ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอขุนยวม
ในกิจกรรมครั้งนี้ เป็นนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยการพัฒนาและส่งเสริมการปลูกกาแฟ เพื่อให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำการเกษตรแบบเดิม มาปลูกกาแฟเพิ่มขึ้น พร้อมร่วมพัฒนาพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมให้กลายเป็นพื้นที่ป่ากาแฟที่สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และเพื่อเกิดประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร