:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลขุนยวม // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 0-53691-466 โทรสาร (แฟกซ์). 0-53691-466 อีเมล : khunyuam@khunyuam.go.th

ชื่อ: ประกาศจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลขุนยวม (การจัดเก็บขยะมูลฝอย)

7 ก.ย. 2566

รายละเอียด:

ประกาศจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลขุนยวม
 
ด้วยรถบรรทุกขยะอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 80 - 1280 แม่ฮ่องสอน (คันสีส้ม ใหญ่) ระบบการทำงานต่างๆ ไม่สามารถเก็บขยะในพื้นที่ได้เต็มประสิทธิภาพ โดยจะเข้าซ่อมบำรุงประมาณ 1 เดือน
 
โดยเทศบาลตำบลขุนยวมจะสลับนำรถบรรทุกขยะอัดท้าย (สีเหลือง) คันเล็ก มาเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลขุนยวม เป็นการชั่วคราว #ซึ่งอาจจะทำให้เกิดปัญหา การจัดเก็บล่าช้า หรือขยะตกค้าง ไปบ้าง เทศบาลตำบลขุนยวม ขออภัยมา ณ ที่นี่ด้วย ????????

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร