:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลขุนยวม // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 0-53691-466 โทรสาร (แฟกซ์). 0-53691-466 อีเมล : khunyuam@khunyuam.go.th

ชื่อ: รับสมัครเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการชุมชน ของเทศบาลตำบลขุนยวม

11 ก.ย. 2566

รายละเอียด:

เทศบาลตำบลขุนยวม ขอเชิญชวนประชาชนผู้ที่สนใจสมัครเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการชุมชน ภายในเขตเทศบาลตำบลขุนยวม
ทั้งนี้สามารถตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองและจัดเตรียมเอกสารประกอบการสมัครได้ในเบื้องต้น ตามใบสมัครเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการชุมชน โดยทำการขอรับใบสมัครฯและยื่นใบสมัครฯได้ที่ งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลขุนยวม ชั้น 2
รับสมัครระหว่างวันที่ 12 กันยายน - 22 กันยายน 2566 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลขุนยวม 053 - 691466

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร