:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลขุนยวม // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 0-53691-466 โทรสาร (แฟกซ์). 0-53691-466 อีเมล : khunyuam@khunyuam.go.th

ชื่อ: ประกาศเทศบาลตำบลขุนยวม เรื่อง กำหนดจำนวนกรรมการชุมชนฯ

11 ก.ย. 2566

รายละเอียด:

ประกาศเทศบาลตำบลขุนยวม

เรื่อง กำหนดจำนวนกรรมการชุมชน วัน เวลา และสถานที่เลือกกรรรมการชุมชน

จำนวน 8 ชุมชน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


catalogs_file_983_2024_4_2_270393.pdf