:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลขุนยวม // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 0-53691-466 โทรสาร (แฟกซ์). 0-53691-466 อีเมล : khunyuam@khunyuam.go.th

ชื่อ: รับสมัครนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา เข้าร่วมการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง

3 ต.ค. 2566

รายละเอียด:

รับสมัครนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา เข้าร่วมการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง ในงานรื่นเริงต้อนรับเทศกาลดอกบัวตองบานอำเภอขุนยวม ประจำปี 2566 โดยแข่งขัน ในวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ณ สนามบินเก่าอำเภขุนยวม
???? หลักเกณฑ์ผู้เข้าประกวด
1 นักเรียนระดับประถมศึกษา
2 มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
3. อายุไม่เกิน 18 ปี
???? รางวัลการประกวด
1. รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 7,000.-บาท พร้อมถ้วยรางวัล
2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1เงินรางวัล 5,000.-บาท พร้อมถ้วยรางวัล
3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล 3,000.-บาท พร้อมถ้วยรางวัล
4. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 เงินรางวัล 2,000.-บาท
???? หลักฐานการสมัคร
1. สำเนาทะเบียนบ้าน,สำเนาบัตรประชาชนของนักร้องผู้เข้าประกวด
จำนวน 1 ฉบับ (เฉพาะนักร้องอายุไม่เกิน 18ปี)
2. หนังสือรับรองสถานะการเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่ส่งเข้าประกวดหรือกรณีไม่ได้ส่งประกวดในนามโรงเรียน ต้องมีหนังสือแสดงสถานะการเป็นนักเรียนจากโรงเรียนที่ผู้เข้าประกวดกำลังศึกษาอยู่(เฉพาะนักร้องผู้เข้าประกวด)
???? สอบถามและยื่นใบสมัครได้ที่ ฝ่ายนิติการสำนักปลัดเทศบาลตำบลขุนยวมโทร. 0-5369-1466 หรือ 080-858-4789 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ
???? เกณฑ์การตัดสิน
1. น้ำเสียงไพเราะ
2. ทำนอง/จังหวะถูกต้อง
3. อักขระ/คำร้องถูกต้อง
4. เทคนิคการร้อง/ลีลา/อารมณ์
5. ความพร้อมและเทคนิคของท่าเต้น
6. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์/บุคลิกภาพ/การแต่งกาย
หมายเหตุ
1. ระดับมัธยมศึกษารับจำนวนไม่เกิน 15 ทีม
2. เพลงที่ใช้ในการประกวดต้องเป็นเพลงไทยลูกทุ่งแท้
3. ให้แต่ละทีมเตรียมแผ่นเพลงที่ใช้ในการประกวด ตัดเสียงนักร้องออกเหลือแค่เสียงดนตรีและนำมาให้เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องสียงด้วยในวันที่ประกวด
4. ผลการตัดสินของคณะกรรมการการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งฯถือเป็นที่สิ้นสุด***
5. จับลำดับการขึ้นร้องเพลงในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 18.00 น. บริเวณกองอำนวยการ

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


catalogs_file_985_2024_4_2_287308.pdf