:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลขุนยวม // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 0-53691-466 โทรสาร (แฟกซ์). 0-53691-466 อีเมล : khunyuam@khunyuam.go.th

ชื่อ: การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับประชาชนในอำเภอขุนยวม

4 ต.ค. 2566

รายละเอียด:

ประชาสัมพันธ์
รับสมัคร #ประชาชนในอำเภอขุนยวม เข้าร่วมประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ในงานรื่นเริงต้อนรับเทศกาลดอกบัวตองบานอำเภอขุนยวม ประจำปี 2566 #แข่งขันวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ณ สนามบินเก่า อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

หลักเกณฑ์ผู้เข้าประกวด
- ประชาชนในอำเภอขุนยวม

หลักฐานการสมัคร
- สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนของนักร้องผู้เข้าประกวด จำนวน 1 ฉบับ

 สอบถามและยื่นใบสมัครได้ที่ ฝ่ายนิติการสำนักปลัดเทศบาลตำบลขุนยวมโทร. 0-5369-1466 หรือ 080-858-4789 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ

รางวัลการประกวด
- รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 3,000 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 2,000 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล 1,000 บาท

หลักเกณฑ์การประกวดร้องเพลง
1. น้ำเสียงไพเราะ
2. ทำนอง/จังหวะถูกต้อง
3. อักขระถูกต้อง
4. คำร้องถูกต้อง
5. เทคนิคการร้อง/ลีลา/อารมณ์
6. บุคลิกภาพ/การแต่งกาย

หมายเหตุ
1. เพลงที่ใช้ในการประกวดต้องเป็นเพลงไทยลูกทุ่งแท้
2. ให้ผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนเตรียมแผ่นเพลงที่ใช้ในการประกวดซึ่งต้องตัดเสียงนักร้องออกให้เหลือแต่เสียงดนตรีและนำมาให้เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องสียงในวันที่ประกวด
3. ผลการตัดสินของคณะกรรมการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งฯถือเป็นที่สิ้นสุด

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


catalogs_file_986_2024_4_2_296718.pdf


แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลขุนยวม