:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลขุนยวม // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 0-53691-466 โทรสาร (แฟกซ์). 0-53691-466 อีเมล : khunyuam@khunyuam.go.th

ชื่อ: ประกาศรับสมัครสาวงาม "ประกวดธิดาบัวตอง " 2566

5 ต.ค. 2566

รายละเอียด:

ประกาศรับสมัครสาวงาม
ประกวดธิดาบัวตอง 
ในงานรื่นเริงเทศกาลดอกบัวตองบานอำเภอขุนยวม ประจำปี 2565 ????
 ในวันที่ 5 พฤศจิากยน 2566 ????
-----------------------------------------------------------------------
- รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อม มงกุฎถ้วยรางวัล และสายสะพาย
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
- รางวัลขวัญใจมหาชน เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและสายสะพาย
-----------------------------------------------------------
#หลักเกณฑ์ผู้เข้าประกวด
1. สุภาพสตรี อายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป ( เกิดไม่เกิน พ.ศ.2548)
2. สถานภาพโสด (ไม่เคยผ่านการสมรสและการมีบุตร)
3. มีสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาของผู้เข้าประกวดหรือบิดา - มารดา อยู่ใน อำเภอขุนยวม ไม่น้อยกว่า 1 ปี
#หลักฐานการรับสมัคร
1. สำเนาทะเบียนบ้าน /สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาวุฒิการศึกษา อย่างละ 1 ฉบับ
2. รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน )
3. รูปถ่ายขนาดโปสการ์ด 4 x 6 นิ้ว จำนวน 1 รูป
4. กรณีไปศึกษาที่อื่นให้มีใบรับรองภูมิลำเนา จำนวน 1 ฉบับ
----------------------------------------------------------
“รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลขุนยวม เบอร์โทรศัพท์ 0-5369-1466 หรือ ติดต่อเจ้าหน้าที่ 091 - 8591968 ”

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร