:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลขุนยวม // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 0-53691-466 โทรสาร (แฟกซ์). 0-53691-466 อีเมล : khunyuam@khunyuam.go.th

ชื่อ: ขอเชิญชวนครัวเรือนทุกหลังในเขตเทศบาลตำบลขุนยวม ประดับจองพารา และไม้เกี๊ยะ

16 ต.ค. 2566

รายละเอียด:

เนื่องในประเพณีออกพรรษา ประจำปี 2566 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2566 เพื่อเป็นการอนุรักษ์และรำลึกถึงเหตุการณ์ที่สำคัญในครั้งสมัยพุทธกาล ที่ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จจากโลกมนุษย์ไปจำพรรษา อยู่บนเทวโลก คือสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เพื่อเทศนาโปรดพระมารดา เมื่อถึงเทศกาลออกพรรษา พระพุทธเจ้าได้เสด็จลงจากสวรรค์ ชั้นดาวดึงส์เพื่อกลับสู่โลกมนุษย์ โดยเสด็จลงมาที่เมืองสังฆัสสะนคร ประเทศอินเดีย ชาวเมืองสังฆัสสะนคร ต่างมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง จึงพร้อมใจกันตกแต่งหน้าบ้าน
-------------------------------------
เทศบาลตำบลขุนยวม จึงขอเชิญชวนครัวเรือนทุกหลังในเขตเทศบาลตำบลขุนยวม ประดับจองพารา และไม้เกี๊ยะ บริเวณหน้าบ้านของท่าน ในวันที่ 29 ตุลาคม 2566 ที่จะถึงนี้ครับ

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร