:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลขุนยวม // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 0-53691-466 โทรสาร (แฟกซ์). 0-53691-466 อีเมล : khunyuam@khunyuam.go.th

ชื่อ: การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตเทศบาลตำบลขุนยวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

10 ต.ค. 2566

รายละเอียด:

ประกาศเทศบาลตำบลขุนยวม
เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตเทศบาลตำบลขุนยวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ในการนี้ เทศบาลตำบลขุนยวม จึงประกาศให้เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตเทศบาลตำบลขุนยวม ได้รับทราบและให้ความสะดวกตามสมควรแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ #การชี้เขตที่ดิน หรือรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จำนวน ขนาดที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและรายละเอียดที่จำเป็นแก่การประเมินภาษี

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
งานจัดเก็บรายได้ เทศบาลตำบลขุนยวม
โทร. 053-691019 ต่อ 15 / 17

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร