:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลขุนยวม // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 0-53691-466 โทรสาร (แฟกซ์). 0-53691-466 อีเมล : khunyuam@khunyuam.go.th

ชื่อ: การประกวดกระทงเล็ก ประจำปี 2566

14 พ.ย. 2566

รายละเอียด:

เทศบาลตำบลขุนยวม ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมประกวดกระทงเล็ก ประจำปี 2566 โดยเป็นกระทงประดิษฐ์จากใบตองหรือวัสดุจากธรรมชาติ

#รายละเอียดการประกวด
???? รูปทรงสวยงามและสร้างสรรค์
???? เอกลักษณ์ความเป็นไทย
???? ความประณีต
???? ทดสอบลอยน้ำได้
???? ขนาดและลับส่วน ฐานกระทงมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อย 30 ซม. และไม่เกิน 35 ซม.

#รางวัลการประกวด
???? รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 2,000.- บาท
???? รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 1,500.- บาท
???? รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 1,000.- บาท

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566
(ในวันเวลาราชการ) ณ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้น 2 อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขุนยวม โทร. 053-691524

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร