:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลขุนยวม // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 0-53691-466 โทรสาร (แฟกซ์). 0-53691-466 อีเมล : khunyuam@khunyuam.go.th

ชื่อ: วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

4 ม.ค. 2567

รายละเอียด:

ด้วยในวันเสาร์สัปดาห์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี เป็นวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เทศบาลตำบลขุนยวม ในฐานะหน่วยงาน ซึ่งมีหน้าที่ส่งเสริมการศึกษา รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเด็ก และเยาวชน จึงได้จัดให้มีกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความรู้ ความสามารถและได้รับความสุข สนุกสนานร่าเริง เพลิดเพลิน โดยในงานประกอบด้วยการแสดงบนเวทีของเด็กๆ เกมส์การละเล่น และซุ้มกิจกรรมต่างๆ พร้อมรับของรางวัลมากมาย
เทศบาลตำบลขุนยวม จึงขอเชิญชวนท่านผู้ปกครอง ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลขุนยวม และพื้นที่ใกล้เคียง ได้นำบุตรหลานของท่าน เข้าร่วมงานวันเด็กของเทศบาลตำบลขุนยวม ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 ณ ลานเทศบาลตำบลขุนยวม

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร