:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลขุนยวม // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 0-53691-466 โทรสาร (แฟกซ์). 0-53691-466 อีเมล : khunyuam@khunyuam.go.th

ชื่อ: คำสั่ง มอบอำนาจปลัดเทศบาลตำบลขุนยวมให้รองปลัดเทศบาลตำบลขุนยวมปฏิบัติราชการแทน

8 มี.ค. 2565

รายละเอียด:

คำสั่งเทศบาลตำบลขุนยวม

ที่ 015/2565

เรื่อง มอบอำนาจปลัดเทศบาลตำบลขุนยวมให้รองปลัดเทศบาลตำบลขุนยวมปฏิบัติราชการแทน

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 8 มีนาคม 2565


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร