:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลขุนยวม // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 0-53691-466 โทรสาร (แฟกซ์). 0-53691-466 อีเมล : khunyuam@khunyuam.go.th

ชื่อ: แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลขุนยวม

1 มิ.ย. 2566

รายละเอียด:

คำสั่งเทศบาลตำบลขุนยวม

ที่ 151  / 2566

เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองช่าง

และผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร