:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลขุนยวม // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 0-53691-466 โทรสาร (แฟกซ์). 0-53691-466 อีเมล : khunyuam@khunyuam.go.th

ชื่อ: กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลขุนยวม

22 ก.พ. 2565

รายละเอียด:

ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลขุนยวม

อำเภอเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลขุนยวม

ประกาศ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร